داداشم دلهره دارم

حاج حسین سازور

بیشتر

داداشم دلهره دارم 

داداشم دلهره دارم 

دستامو رو سر میذارم

کربلا گفتی دلم ریخت 

چه کنم که بی قرارم

نمیدونم چی داره سرم میاد

بارون از دو دیده ترم میادمطالب مرتبط