حسین آقام همه میرن تو می مونی برام – مداحی شور امام حسین – امیر عباسی

با مادرم ایشالله اربعین میام حرم

سلام بدم به محضر شما قدم قدم

صدات زدم با دست خالی این جا اومدم


 


حُبُّ الحُسِین وسیلةُ السُّعداءِ/حاج حسین سیب سرخی


ای که ‌به ‌عشقت اسیر : امیر عباسی
مطالب مرتبط