بابایی آخه کجایی

حاج حسین سازور

بیشتر

بابایی آخه کجایی می کشه منو جدایی

گریه ها دست خودم نیست 

خواب دیدم رو نیزه ها نیست

بابایی آخه کجایی می کشه منو جدایی

گریه ها دست خودم نیست 

خواب دیدم رو نیزه ها نیست

نزدیک یک ماهه که رفتی سفر

نداری ازحال دخترت خبر

راستی روسری ببین پاره شده

اومدی برام یک روسری بخر
مطالب مرتبط

واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
بی دلیل نیست نا امیدی من
بی دلیل نیست نا امیدی من

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش
روضه‌ی حضرت زهرا
روضه‌ی حضرت زهرا

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش