من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

روح الله بهمنی

بیشتر

من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

قدر تموم قافله بابا آبله دارم 

حالا امدی حالا که دیگه رقیه افتاده از پا اومدی

حالا که بار سفر بستم از این دنیا آمدی

عمو عباس نیاوردی چرا تنها اومدی

از وقتی که رفتی من کارم به جز هق هق نیست

دیگه رقیه ات بابا رقیه سابق نیست 

بابا بابا بابایی

بابا بابا بابایی

منی که اصلا یه ماهه از تو خبر نداشتم 

طعنه شنیدم برای اینکه پدر نداشتم

حالا اومدی خوابن حالا که تمام دخترای شام اومدی

حالا که نمیتونم بگم بابام اومد آمدی

حالا که سفید شد از نبودت موهام اومدیمطالب مرتبط

نماز
نماز

دو شنبه, 08 اردیبهشت 1399

پخش
شور | بارون چشم من آب فراته
شور | بارون چشم من آب فراته

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
زمینه | دنیای من نجف،عُقبای من نجف
زمینه | دنیای من نجف،عُقبای من نجف

چهار شنبه, 08 خرداد 1398

پخش
غرق عشق
غرق عشق

جمعه, 31 مرداد 1399

پخش