من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

روح الله بهمنی

بیشتر

من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

قدر تموم قافله بابا آبله دارم 

حالا امدی حالا که دیگه رقیه افتاده از پا اومدی

حالا که بار سفر بستم از این دنیا آمدی

عمو عباس نیاوردی چرا تنها اومدی

از وقتی که رفتی من کارم به جز هق هق نیست

دیگه رقیه ات بابا رقیه سابق نیست 

بابا بابا بابایی

بابا بابا بابایی

منی که اصلا یه ماهه از تو خبر نداشتم 

طعنه شنیدم برای اینکه پدر نداشتم

حالا اومدی خوابن حالا که تمام دخترای شام اومدی

حالا که نمیتونم بگم بابام اومد آمدی

حالا که سفید شد از نبودت موهام اومدیمطالب مرتبط

غرق عشق
غرق عشق

جمعه, 31 مرداد 1399

پخش
شور | بارون چشم من آب فراته
شور | بارون چشم من آب فراته

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
خیلی دلم تنگه برا کرببلات
خیلی دلم تنگه برا کرببلات

سه شنبه, 23 شهریور 1400

پخش
اگه دلت گرفته از بدی دنیا
اگه دلت گرفته از بدی دنیا

چهار شنبه, 20 مرداد 1400

پخش