روی زلف نسیم این خبره از قدیم | سرود

سید رضا نریمانی

بیشتر

روی زلف نسیم این خبره از قدیم – رضا نریمانی – سرود میلاد امام حسن


حسن مجتبی اومد و ماه خدا


لقبش نوکرا شد رمضان الکریم


مثل عقیقی که یمنش یه چیز دیگه ست


این خونواده هم حسنش یه چیز دیگه ست


دلمو به دریا میزنم یه افطاری منم


ایشالا مهمون آستان قدس حسنم


همنوا با بارون دم بگیر از دل و جون


کریم بی بدل ، اومده نهر عسل


یل جنگ جمل ، مرد سکوت و میدون


پیش این آقا من همیشه به زیر دینم


لطف حسن بوده اگه نوکر حسینم


عاشقتم اهل قرنم ، فداییت یه تنم


خوشم جاروکش آستان قدس حسنم


هستی حیدره این نفس مادره


پسر فاطمه صاحب این عالمه


امید ما همه توی صف محشره


جان به فدات آقا ، تو معزالمومنینی


تو با گداها هم سر یه سفره می شینی


می نویسم این رو به تنم ، به روی کفنم


که من فدایی آستان قدس حسنم


 


روی زلف نسیم این خبره از قدیم


سرود | از سه چهار سالگی دل دیونم اسیرِ نامت  رضا نریمانی


سرود میلاد امام حسن : جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع)
مطالب مرتبط