دو عمل سبک با پاداش سنگین

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

دو خصلت که خیلی سبک هست اما روی میزان عمل سنگینه کار بدون زحمت اما اجرزیاد

آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

تلنگری زیبا برای توبه واقعی
تلنگری زیبا برای توبه واقعی

یک شنبه, 20 مهر 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش