دو عمل سبک با پاداش سنگین

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

دو خصلت که خیلی سبک هست اما روی میزان عمل سنگینه کار بدون زحمت اما اجرزیاد

آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش