علمدار حضرت‌ولی؛ قاسم سلیمانی

حاج محمود کریمی

بیشتر

علمدار حضرت‌ولی؛ قاسم سلیمانی

سراپایت نور منجلی؛ قاسم سلیمانی

نگاهت شمشیر صیقلی؛ قاسم سلیمانی

ای الگوی شیوه‌ی علی؛ قاسم سلیمانی


رمز انتقام؛ قاسم سلیمانی

ذکر یاعلی؛ قاسم سلیمانی


ناصرالحسین؛ قاسم سلیمانی


تو تصویر دین و غیرتی؛ قاسم سلیمانی

تو مجموع عشق و عزتی؛ قاسم سلیمانی

تو شاگرد خوب نهضتی؛ قاسم سلیمانی

تو با خونت رمز وحدتی؛ قاسم سلیمانی


جان ملّت و روح امّتی؛ قاسم سلیمانی

فدایی‌های تو هم‌قسم؛ قاسم سلیمانی

به دست ظلم می‌شود قلم؛ قاسم سلیمانی

نمی‌افتد بر زمین علم؛ قاسم سلیمانی

سپاه قدس می‌رسد حرم؛ قاسم سلیمانی


خواب ظالمان؛ قاسم سلیمانی

می‌زند به‌ هم؛ قاسم سلیمانی


جهان محو اقتدار تو؛ قاسم سلیمانی

همه یاران در مدار تو؛ قاسم سلیمانی

همه خوبان هم‌قطار تو؛ قاسم سلیمانی

شهیدان در جوار تو؛ قاسم سلیمانی


اعتبار ما؛ قاسم سلیمانی

افتخار ما؛ قاسم سلیمانی


به نام خشم تمام‌ ما؛ قاسم سلیمانی

به شمشیر بی‌نیام ما؛ قاسم سلیمانی

به دشمن گفته امام ما؛ قاسم سلیمانی

بترسد از انتقام ما؛ قاسم سلیمانی


انتقام سخت؛ شد پیام ما


سفیر عرش می‌زند صدا؛ قاسم سلیمانی

الا عالم یانوحوا علی؛ قاسم سلیمانی

که نوشیده از خم بلا؛ قاسم سلیمانی

در آغوش شاه‌کربلا؛ قاسم سلیمانی


عشّاق‌الحسین؛ قاسم سلیمانی

یا اهل‌الولا؛ قاسم سلیمانیمطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش