تحدیر قرآن کریم | تند خوانی

استاد معتز آقایی

بیشتر

استاد معتز اقایی
مطالب مرتبط

تحدیر قرآن کریم |‌جزء اول
تحدیر قرآن کریم |‌جزء اول

دو شنبه, 16 اردیبهشت 1398

پخش
تحدیر قرآن کریم | جزء بیست و نهم
تحدیر قرآن کریم | جزء بیست و نهم

سه شنبه, 14 خرداد 1398

پخش