سلانه سلانه میاد تو میدون
آخ از نگاهش ازرق میشه هراسون
آخ کشیده میشه بر زمین
شمشیر حضرت حسن
خاک قدامشو دور زمین میکنه بغل
آخ میاد تو میدون طنازی میکنه
بابا جنگ نمیکنه بازی میکنه
باید تمام صحنه عکس شیر باشه
کافیه قاسم داخل تصویر باشه
قاسم قاسم قاسم
نور لم یزله  
قاسم قاسم قاسم
خیر العملتمطالب مرتبط

رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش