چه کنم از حرمت دورم حسین
چه کنم از اربعین جا موندم
ولی هر شب با خیال کربلا
زیر بیرقت حسین جان خوندم
چه کنم از حرمت دورم حسین
چه کنم از اربعین جا موندم
ولی هر شب با خیال کربلا
زیر بیرقت حسین جان خوندم
منو راهی کن آقا
اربعین بیام حرم
اربعین از نجف بیام دوباره تا کرببلا
با پای پیاده و رو دوشم علامت
روضه های قتلگاه تو بخونم
که شده سرت جدا
آقام آرزوم اینه
با مادرم بیام حرم
تو رو جون مادرت عنایتی شاه کرم
سایه سرم بزار که عاقبت به خیر بشم
دست عباس علمدار
بشه سایه سرممطالب مرتبط

تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش