اگه میگی با درد اومدی

خراب و دلسرد اومدی 

غصه نخور در خونه ی مرد اومدی 

مرد یا خیلی با وفا 

مرد یعنی لطف بی صدا

مرد یعنی دست خالی برنگرده گدا

مرد مردا ابالفضله

مرهم دردا ابالفضله

تشنه نمیمونیم توی محشر 

که ساقی فردا ابالفضله 

آقام آقام ابالفضلهمطالب مرتبط