ضریحت گرمای دست سردمه

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

ضریحت گرمای دست سردمه 

مزد ایم عمری که گریه کردمه 

سر تا پا درد دارم آقای من 

خاک کربلات درمون دردمه 

آبروی دو عالم 

خیلی بد شده حالم 

پر شکسته رسیدم 

یه دست بکش روی بالم 

به تو مدیونم یا حسین

از تو میخونم یا حسین

با تو میمونم یا حسین 

میشورم زخماتو با اشک چشم 

کاش من قربون زخمای تو بشم

پاکم کن خاکم کن توی کربلا

اینه آقا جان تنها خواهشممطالب مرتبط