عزیز زهرا بقیه الله

مجتبی رمضانی

بیشتر

عزیز زهرا بقیه الله کجایی آقا

خدا می دونه که دلا خونه

تو مقتدایی گره گشایی 

کجایی تو که بیایی دمی تو دلا نمی مونه

کجایی کجا رو دنبالت بگرم و می دونی

دل رو برات دیوونه کردم

و یک دنیا غم نگفته توی قلبمه

نباشی به کی بگم یک دنیا دردمو

نزاریم و غریب بشیمو می گیم به یاد اون قدیما

سحر خیز مدینه برگرد برس به داد ما یتیما

برس به داد ما یتیما،برس به داد ما یتیما 

برس به داد ما یتیما ،برس به داد ما یتیما مطالب مرتبط