جانم به آن سری که به نی رفت و تن نداشت

در سر هوای کعبه و حاجی شدن نداشت 

جانم حسین آنکه منیت در او نبود 

آنگونه مست واله او شد که من نداشت 

هم خانه‌ی رباب برایش بهشت بود 

هم ذره تعلل خاطر به زن نداشت 

قال مولانا الرضا ورواه ابن شبيب

ان جدی الحسین ماا عطشان غریب
مطالب مرتبط

سری که روبرومی
سری که روبرومی

جمعه, 26 آذر 1400

پخش
گفتن یتیمم
گفتن یتیمم

پنج شنبه, 06 شهریور 1399

پخش
عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم
عجز اگر آید به دیدارم جوابش میکنم

چهار شنبه, 10 شهریور 1400

پخش