بسم الله یا رحمن شکر نعمتت ندارد پایان

دستم را میگیری بالحسین یا قدیم الاحسان

پر زده مرغ روحم تا حرم ثارالله 

محرم ماه عشقم اادخلو یا الله 

وقف عزای شاه دینم چله نشین اربعینم 

تا حرم تو را ببینم تا حرم تو را ببینم مطالب مرتبط

سری که روبرومی
سری که روبرومی

جمعه, 26 آذر 1400

پخش
گفتن یتیمم
گفتن یتیمم

پنج شنبه, 06 شهریور 1399

پخش