بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا

محمد حسین حدادیان

بیشتر

بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا
شب جمعه روضه خونه کربلا بارونه کربلا
سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی
سیرم کردن از زندگی
بی محمل بردنم ...
دستای بسته چهل منزل بردنم
چنتا بی مروت قاتل بردنم
بگو از رو تنت پا برداره
این تشنه لب خواهر داره
زینب از تل بره گفتی ذوالجناحم از تو مقتل بره
کاش میگفتی مادر تو اول بره
سر هر کوچه من سنگ میخوردم
از مردو زن سنگ میخوردممطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
عین روایته
عین روایته

سه شنبه, 06 مهر 1400

پخش