بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا

محمد حسین حدادیان

بیشتر

بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا
شب جمعه روضه خونه کربلا بارونه کربلا
سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی
سیرم کردن از زندگی
بی محمل بردنم ...
دستای بسته چهل منزل بردنم
چنتا بی مروت قاتل بردنم
بگو از رو تنت پا برداره
این تشنه لب خواهر داره
زینب از تل بره گفتی ذوالجناحم از تو مقتل بره
کاش میگفتی مادر تو اول بره
سر هر کوچه من سنگ میخوردم
از مردو زن سنگ میخوردممطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش