یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی ای عزیز زهرا
یا حسن مجتبی نور دل مرتضی
یا حسن مجتبی نور چش مصطفی
یا حسن مجتبی یاری نما رهبر ما
یا حسن مجتبی یاری نما ملت ما
یا حسن مجتبی شفا بده مرضای ما
یا حسن مجتبی مارا رسان به مدینه
یا حسن مجتبی مارا رسان به کربلا
یا حسن مجتبی در آن حریم با صفا
ابی عبدالله یابن الزهرا
صبح عاشورا ابی عبدالله
یکه و تنها ابی عبداللهمطالب مرتبط