جان حسین جانان حسن

دین حسین ایمانه حسن

تا ابد هر چه کریم است 

به قربان حسن

روح حسن ریحانه حسن 

شاه حسین سلطان حسن

تا ابد هر چه کریم است 

به قربان حسن 

دنیا هنوز قشنگیاشو داره 

امام حسین جز قشنگیاشه

امام حسن جز قشنگیاشه

یه روز میاد حریمشو میسازی

قشنگ تر از این چی میتونه باشهمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

پنج شنبه, 19 اسفند 1400

پخش
دائم به یادت اشکم روونه
دائم به یادت اشکم روونه

چهار شنبه, 16 آذر 1401

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش