یادمون داده رقیه

حاج حسین خلجی

بیشتر

یادمون داده رقیه 

میشه با سلاح گریه 

چه قیامتی به پا کرد 

یادمون داده سه ساله 

میشه با منطق ناله 

حق نهضت ادا کرد 

فتح شام یه گوشه ی قدرتش 

فاطمیه شوکتش 

فدا شده واسش امامش

گریه هاش آبروی مکتبه

جانشین زینبه

ملائکه محو مقامشمطالب مرتبط

دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش
ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش