یا عباس یا سیدی
تو سالار لشکری
یا عباس یا سیدی
و علیک معتمدی
یا عباس یا سیدی
بنما روا حاجات ما
یا عباس یا سیدی
ما را رسان به کربلا
یا عباس یا سیدی
بنما شفا مرضای ما
یا عباس یا سیدی
یاری نما رهبر ما
یا عباس یا سیدی
یاری نما ملت ما
یا عباس یا سیدی
ابی عبدالله ابی عبدالله
یابن الزهرا ابی عبدالله
ظهر عاشورا ابی عبدالله
یکه و تنها ابی عبدالله
در صف اعداء ابی عبدالله
بی پسر زهرا ابی عبدالله
خون جگر لیلا ابی عبداللهمطالب مرتبط