محبوب من

حاج حسین خلجی

بیشتر

محبوب من لیلای من
پیدای ما پیدای من
رحمی نمان بر این دله دیوانه و شیدای من
از دور دیدم جام تو
گشتم اسیره دام تو
حالا که مجنونه توام
بشنو دگر آوای من
آقاجونم مهربونم کی میای دردت به جونممطالب مرتبط

دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش
ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش