من یادگار کربلایم

حاج حسین سازور

بیشتر

من یادگار کربلایم

من با درد و با خون آشنایم

چون شمس و قمر

می تابم در سحر

در آسمان دین

مثل در و گوهر

منم مرد دعا

منم نور هدی

امام العارفين

در ارض و سماء

يازين العابدين ، یا زین العابدین

یا زین العابدين . یا زین العابدينمطالب مرتبط