ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

قیوم زمین و آسمان ادرکنی

از زنده کننده‌ی مسیحا الغوث

یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی

یا صاحب الزمان 

یا صاحب الزمان مطالب مرتبط

زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
دعای مشلول
دعای مشلول

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
حدیث شریف کساء،
حدیث شریف کساء،

یک شنبه, 07 دی 1399

پخش