به علی دلبستم

جواد مقدم

بیشتر

به علی دلبستم
عشقو فهمیدم
من بهشت رو
تو در نجف دیدم
نجف اشرف و
رویای شیرینم
بی وضو ایوونش رو
نمیبینم
روزی همه‌ام
حلقه‌ی کرمش
زندگی میکنم تو
ملکوت حرمش
نوش جوش دلم
هرچی دوست دارمش
روزیمون بود
 ابوالفضلی بشیم
پای علمش
نفسم یا علی علی
میمیرم با علیمطالب مرتبط