خداروشکر محرمو دیدم آقا
هوامو داشتیو نفهمیدم آقا
صدام زدی صداتو نشنیدم آقا
نمیشه دیگه تکرار وقتی که اولین بار
با گریه چشمم افتاد به گنبدعلمدار
خاطره ی اولین بار نگاه به صحن علمدار
دلم رو کرده گرفتار دلتنگتم ای یار
منو یه دل هوایی خسته شدم از جدایی
میخوام بشم کربلایی مردم زتنهایی
هوای کربلای تو در سر دارم
به معجزات اسم تو باور دارم
محاله که از عشق تو دست بردارم
تو کربلا هنوزم میاد صدای زهرا
یه نوحه ی قدیمی یه عمره کرده غوغا
کرب و بلا غوغا غوغا غوغا
صدای زهرا زهرا زهرا
مادر مادر مادر بنی بنی بنیمطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401