هرکه سرش نهد برسر پیمان عشق

مهدی رسولی

بیشتر

هرکه سرش نهد برسر پیمان عشق
دل نکند تا ابد از در سلطان عشق
گریه کنان فاطمه سینه زنان مرتضی
روضه بپا کرده‌اند بهر شهیدان عشق
مادرم باعشق تو شیر به من دادحسین
نوکرت هستم وروح پدرم شاد حسین
خانه آباد شدم خانه ات آباد حسين
زیر این پرچم نشوم گمراه
لک لبیک ابی عبدالله
لک لبیک ابی عبداللهمطالب مرتبط