حسین طاهری

بیشتر

الا روح قرآن حسن یا حسن


صفا بخش ایمان حسن یا حسن


بود دیده سائلان سوی تو


کریم کریمان حسن یا حسن


تو روح نمازی فدایت شوم


مرا چاره سازی فدایت شوم


منه بی نوا ننگ این آستان


تو بنده نوازی فدایت شوم


سیه رویم و دارد این دل امید


که از لطف تو میشوم رو سفید


کریمی و هرگز نگردد شها


گدا از دره خانه ات نا امید


به قربان آن جود جانانه ات


فدای مزار غریبانه ات


اگر رد کنی یابن زهرا مرا


کجا دارم الا دره خانه ات
مطالب مرتبط

...
ای عشق شیرین

یک شنبه, 13 مرداد 1398

پخش
...
اومد صدای زهرا علی الحسین واویلا

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
...
العجل یا مهدی

شنبه, 21 دی 1398

پخش