شاید

مهدی سلحشور

بیشتر

شاید امسال بیایم حرمت یا شاید
سر و کار دل من هست فقط با شاید

یک نگاهی به همان برگه بیانداز حسین
اصلا افتاده کسی از قلم آقا شاید

فکرش افتاده شبیه خوره ای بر جانم
اصلا انگار بدت آمده از ما شاید

یا که یک نوکر زشتی که سیه رو هم هست
جا ندارد وسط این همه زیبا شاید

ولی ارباب اگر زود به دادم نرسی
دگر از دست رود این دل شیدا شاید

باید امروز همین حال مرا دریابی
مرگ آید به سراغ من فردا شایدمطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
واحد |  تا مشکتو تو آب زدی
واحد | تا مشکتو تو آب زدی

چهار شنبه, 12 دی 1397

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش