این بادیه را، از شوقِ شما دویده

میثم مطیعی

بیشتر

این بادیه را، از شوقِ شما دویده

بیش از خودِ من؛ قلبم به حرم رسیده

با اذنِ امام هشتم؛ با لطف کریمه ی قم

راهی شده اند، این مردم

اگر چه عازمِ قبرِ شهید کربلا هستیم

به هر موکب؛ نمک گیرِ امام مجتبی هستیممطالب مرتبط

 سرخی هر غروب
سرخی هر غروب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
 ویژه اربعین: جای ما خالی
ویژه اربعین: جای ما خالی

چهار شنبه, 16 مهر 1399

پخش