این بادیه را، از شوقِ شما دویده

بیش از خودِ من؛ قلبم به حرم رسیده

با اذنِ امام هشتم؛ با لطف کریمه ی قم

راهی شده اند، این مردم

اگر چه عازمِ قبرِ شهید کربلا هستیم

به هر موکب؛ نمک گیرِ امام مجتبی هستیممطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش