رو سیاهی زیاد هم بد نیست

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

رو سیاهی زیاد هم بد نیست

در زمستان به کار می آید 

بدم اما همیشه اربابم با غلامش کنار می آید 

بغل وا کن 

پناه بی کسی های منی ارباب

بغل وا کن 

گریزونم از این دنیا منو دریاب 

بغل وا کن 

تو چشمه ساری نوری منم مرداب 

بغل وا کن 

حسین آقام 

همه میرم تو میمونی برام 

حسین آقام 

همه میرن تو میمونی براممطالب مرتبط