صبا تو که سحر از کوی ما گذر داری

حاج حسین سازور

بیشتر

صبا تو که سحر از کوی ما گذر داری 

خبر ز گریه ی عشاق در سحر داری 

به گردن تو فتاده همیشه زحمت من

ببر سلام مرا تا بقیه پیش حسن 

بگو که ای شه بی کس گدای در به دریم 

پیام داده به این آستان به خون جگری

که قبر خاکی تو گرچه آتش دلهاست

غریب ماندن تو باطنا به گردن ماستمطالب مرتبط

بی دلیل نیست نا امیدی من
بی دلیل نیست نا امیدی من

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
روضه‌ی حضرت زهرا
روضه‌ی حضرت زهرا

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش