حسرت دیدن تو حسرت ساعات من است
سوختن پای غمت روح عبادات من است
با دعای فرجت ، حاجت دنیا دارم
شرمساری من از زشتی نیّات من است
دلخوشم من به کریمی که به او بد کردم
او ولی جای غضب ، فکر مراعات من است
تو دعا می ‎کنی و سر به سلامت دارم
نافله خواندن تو حرز بلیّات من استمطالب مرتبط

بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش