یا امام رضا

محسن عراقی

بیشتر

افتادم به دست و پای جاده ها
تا برام کم کنن این فاصله رو
دوربینا سرعتمو کم میکنن
نمیفهمن دل بی حوصله رو


چوب پری. که دس گذاشته رو سرم
به دلم حس یه سایه بون میده
هر کی عاشقه مث من میبینه
گنبدی که داره دس تکون

وقتی از جا پا میشم
گناهام جا می مونه
بدیاش جارو میشه
هرکی اینجا میمونهمطالب مرتبط

چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش