یا امام رضا

محسن عراقی

بیشتر

افتادم به دست و پای جاده ها
تا برام کم کنن این فاصله رو
دوربینا سرعتمو کم میکنن
نمیفهمن دل بی حوصله رو


چوب پری. که دس گذاشته رو سرم
به دلم حس یه سایه بون میده
هر کی عاشقه مث من میبینه
گنبدی که داره دس تکون

وقتی از جا پا میشم
گناهام جا می مونه
بدیاش جارو میشه
هرکی اینجا میمونهمطالب مرتبط

چرا میگن جمعه ها دلگیره
چرا میگن جمعه ها دلگیره

جمعه, 07 آذر 1399

پخش
چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش