به نام قبله ی شاه نجف

حسین طاهری

بیشتر

به نام قبله ی شاه نجف 

به نام نبی 

منم غلام علی 

منم غلام نبی 

علی و فاطمه 

داماد و دخترش هستن 

چه بیش از این بنویسم

از مقام نبی 

نوشته اند سخن گفته در شب معراج

خدا به لهجه حیدر به احترام نبی 

به آنکه تهمت هذیان به او زده لعنت 

همیشه وحی گره خورده با کلام نبی

بگو به دشمن حیدر خدا خدا نکند 

علی علیست مناجات صبح و شام نبی 

بگو که اشهد ان علی ولی الله 

بگیر هر چه که میخواهی از رسول الله 
مطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش