ای همه عطر سحر

حاج حسین سازور

بیشتر

ای همه عطر سحر 

رایحه موی تو 

ای همه عطر سحر 

رایحه موی تو 

سر در قصر بهشت

خاک سر کوی تو 

ای نفس مهر تو 

راحت جان و دلم  

رخصتی از مرحمت 

پر بکشم سوی تو 

هر که نشد قسمتش 

کربلا و نجف 

آیینه ی هر حرم 

تربت نیکوی تو 
مطالب مرتبط