آمدم ای شاه با کسوت گدایی

مجتبی رمضانی

بیشتر

آمدم ای شاه با کسوت گدایی

بس نشستم بسته شیخ بهایی

از کودکی دارم ارادت به تو سلطان

آقای ما سلطان علی موسی الرضایی

عاشق و شیدایی ام 

حضرت زهرایی ام 

اگر صدات زدم رضا 

زائری روستایی اممطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش