اشکی است که به صورت گرم از چشم می آید. «وَ السَّفَهُ»؛ و باکی از کارهای بیهوده ندارد. به «سفه» بیهوده کاری می گوییم. سفیه کسی است که بیهوده کاری می‎کند و در کارش نفهمی دارد.
مرحوم آقا مجتبی تهرانیمطالب مرتبط

ورود جابر در روز اربعین
ورود جابر در روز اربعین

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
اربعین
اربعین

یک شنبه, 04 مهر 1400

پخش
ماه رجب ماه استغفار
ماه رجب ماه استغفار

شنبه, 02 اسفند 1399

پخش
بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!
بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!

پنج شنبه, 18 اردیبهشت 1399

پخش