نغمه ی زیر و بم تویی

حاج محمود کریمی

بیشتر

نغمه ی زیر و بم تویی

شورش محتشم تویی

مِی کده را سبو تویی

بت کده را سنم تویی

کوی تو را قلندرم/ آب گذشته از سرم

آن که رگ کردن خود/ به پاش می زنم تویی

به درد عشق عاقبت

عقل دچار می شود

که پیش چشم مست تو

شراب خار می شود

کوه تویی کاه منم

بنده ی درگاه منم

جرئت نعره ی مرا

زاد تویی، جنم تویی

چشم تو دور مِی کده / حِسن و حصار می شود

که پیش چشم مست تو/شراب خوار می شود

به پیش چشم مست تو/ شراب خار می شود

ای که در آسمان هر

غم زده مهتاب تویی

حسین ارباب تو و

بهر من ارباب تویی

ذره منم، مور منم

وصله ی ناجور منم

کور منم دور منم

شمس جهان تاب تویی

گر به رخت نظر کنم/ نگاه تار می شود

که پیش چشم مست تو/ شراب خوار می شود

به پیش چشم مست تو/ شراب خار می شود

صید حسین اگر شدم

دانه آن دام تویی

ماهی بی تاب منم

حلقه ی قلاب تویی

دلم ز شوق خالی است/ حس فرار می شود

که پیش چشم مست تو/ شراب خوار می شود

به پیش چشم مست تو/ شراب خار می شود

طلع البدر حسین

و ما ادراک ما قدر حسین

أهلا أهلا یا امامَ الشُّهدا

أهلا أهلا یا امیرَ النُّجبا

أهلا أهلا یا مصباح الهُّدا

أهلا أهلا یا سفینةَ النِّجا

ظهرا الفجر حسین

جهان یک کوچه از شهر حسین

طلع نجم و شرف

و ما ادراک ما در و نجف

أهلا أهلا یا مصداق علی

أهلا أهلا یا اشراق علی

همین است و همین است و همین است

فقط حیدر امیر المؤمنین است

همین است و همین است و همین است

تمام دین امیر المؤمنین است

 



مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش