مگه دوباره نیمه‌ی ماه رمضونه

یه نفر اومده که مثل ماه می مونه

چیشده که بازم یکی توی دلم

داره از حسن می خونه

زیر نم نم بارون

داره می رسه مهمون

به حسن یا به لیلی

به کی دل بده مجنون

مستم امشب می زنم نعره حیدری

گل بریزید اومده حضرت عسگری

یاحسن جان مددی حضرت عسگری
مطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش