دلا هواییه دیار طوس امشب

جواد مقدم

بیشتر

دلا هواییه دیار طوس امشب

دوباره مشهدالرضا پابوسه امشب

دلا هواییه دیار طوس امشب

دوباره مشهدالرضا پابوسه امشب

تو حرم امام رضایی تو صحن اسماعیل طلایی

انگاری توی کربلایی

تو حرم امام رضایی  تو حرم امام رضایی 

تو صحن اسماعیل طلایی انگاری توی کربلایی

شلوغه صحن وسرای آقا

 اومدین اینجا برای آقا

باجون و دل نوکرای آقا

پرچم رو گنبد سیاهت 

اشکا و ناله همه به راهه

دارن می سوزن خدا گواهه

مظلوم اماما غریب اماما

مظلوم اماما غریب اماما

مطالب مرتبط