در سخن روح تازه می خواهم

از حسن جان اجازه می خواهم

لب گذارم به پنجه های ضریح

صحبت از تو کنم نگار ملیح

اسلام ای امیر این والی

عاشقی را تو یادمان دادی

ای بلندای عشق قامت تو 

ای سلام خدا به ساحت تو

خاک بوس سیادت تو 

زمین جایگاه ولی به ارش برین

 آسمانی ترین مسافر خاک 

قدر و شان تو کی شود ادراک


مطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش