بالای دست تو دست نیست

اصلا شبیه تو هست نیست

بالای دست تو دست نیست

اصلا شبیه تو هست نیست

میخونه که درش باز شد 

بیچاره اونی که مست نیست

مستم نه یه ساعت نه یه دقیقه

نه یه لحظه مستم الاابد یا علی مدد

ما خانوادگی پشت به پشتمون غلام حیدریم

 قنداق تا لحد یاعلی مدد یاعلی مدد یاعلی مدد 

یاعلی مدد یاعلی مدد یاعلی مدد یاعلی مدد 

مدد به غیر تو ننگ است یا علی مددمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش