امیر الحق امیر عشق

امیر المومنینی تو

خدایی یا بشر حیدر

نه آنی تو و نه اینی تو

نه آنی تو و نه اینی تو

علی علی علی علی 

علی علی علی علی

تو را خواندم و بی همتا 

و رقصیدن در آتش

علی تقصیر اینان چیست

وقتی این چنینی تو

علی تقصیر اینان چیست

وقتی این چنینی تو

گواهی می دهد

خاتم که خاتم بخش عشاقی

الا یا ایها الساقی سخاوت را نگینی تو

آی علی علی علی علی علی 

من گمراهی بعضی به حیرت آمده ام
مطالب مرتبط

مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش