وجود غم گرفته ی تو رنگ عشقه

وجود غم گرفته ی تو رنگ عشقه

برای ما قم شبیه شهر دمشقه

برای ما قم شبیه شهر دمشقه

تویی غزال خسته ی بیشه ی شیران

به تو می گن اهل بهشت زینب ایران

تویی غزال خسته ی بیشه ی شیران

به تو می گن اهل بهشت زینب ایران

وا کرده درد آسمون باروت تلسمه

وا کرده درد آسمون باروت تلسمه

عمه ی صاحب الزمان فدای اسمت

عمه ی صاحب الزمان فدای اسمت

مطالب مرتبط

تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش