اسیرت شدم آقا

اسیرت شدم زیبا

اسیرت شدم آقا

اسیرت شدم زیبا

حسین عشقمی ولا

چه قدر عشق من زیبا

اسیرت شدم آقا

اسیرت شدم زیبا

اسیرت شدم آقا

اسیرت شدم زیبا

حسین عشقمی ولا

چه قدر عشق من زیبا

از این که تو اربابی

تمنا کرم زیبا است

از این که تو اربابی

تمنا کرم زیبا است

من ای کاش حرم بودم 

محرم حرم زیبا است

قرارم حسین قرارم حسین

نگارم حسین کس و کارم 

دار و ندارم حسین

حسین حسین حسین 

قرارم حسین

نگارم حسین کس و کارم و 

دار و ندارم حسین

مطالب مرتبط

بسم الرب الشهید
بسم الرب الشهید

یک شنبه, 28 دی 1399

پخش
حالا اومدی
حالا اومدی

جمعه, 22 مرداد 1400

پخش