تو صحن تو بانو با گریه زدم رو

تو صحن تو بانو با گریه زدم رو

ای عاطفه ی مادریه ضامن آهو

ای عاطفه ی مادریه ضامن آهو

رضا رضا رضا رضا 

ای خواهر سلطان ای کوثر ایران

معصومه ای و بند دل حضرت زهرا

ای رحمت جاری بارون بهاری

بانور حرم تو حرم ام ابیها

بانور حرم تو حرم ام ابیها

من گدای تو ام جان فدای تو ام

من گدای تو ام جان فدای تو ام

ای کریم کربلا رو از تو می گیرم

ای کریم کربلا رو از تو می گیرم

کربلا تو شهر عشقی بی تو می میرم 

بی تو می میرم 

آبروی دو عالم  آبروی دو عالممطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش