مشق هر شب بی بی معصومه

ذکر رو لب بی بی معصومه

مشق هر شب بی بی معصومه

ذکر رو لب بی بی معصومه

تو که عشق برادر بودی 

مثل زینب بی بی معصومه

مثل زینب بی بی معصومه

حرم امن تو کافی است

حراسان شده را

مثل شهرا بده آهوی پریشان شده را

حرص خوردیم به آن معجزه ی دستانت

تا که آباد کنی خانه ی ویران شده را

تا که آباد کنی خانه ی ویران شده را

کوه نجابتی تو خودت باب حاجتی 

کوه نجابتی تو خودت باب حاجتی 

مطالب مرتبط

منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش