شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا

شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا

شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا

شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا

ای صفا بخش هر صاحب تیغ کر

می کنی کی فرج بر اهل دنیا

یابن الزهرا العجل العجل

نور دلها العجل العجل

شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا

شیعه در انتظار خسته و بی قرار

آه از این روزگار ای ماه زهرا
مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش