تو شیب گودال

سرازیر شد حسین پیر شد

حسین پیر شد

دختر گودال زمین گیر شد 

حسین پیر شد حسین پیر شد

تو شیب گودال

سرازیر شد حسین پیر شد

حسین پیر شد

حسین حسین حسین

تو شیب گودال

سرازیر شد حسین پیر شد

حسین پیر شد

دختر گودال زمین گیر شد

حسین حسین حسین

به آتیش کشیدن حرم رو واویلا

نبودی شکستن سرم رو

نبودی ببینی شلوغی دور و برم رو

حسین حسین حسین
مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش