حاج محمود کریمی

بیشتر

چه کسی تو رو کشته

عالمی بیچاره کرده

چه کسی تو رو کشته

زینبو آواره کرده

چه کسی تو رو کشته

تن تو صد پاره کرده
مطالب مرتبط

...
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
...
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
...
سلام من به حسینو به کربلای حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش